Tư duy sáng tạo ngày một mài mòn nếu bạn mai giữ 6 tư duy “cổ hủ” này!