Thời lượng pin trên iPhone 11 thuyết phục được mọi iFan