Tại sao Apple thiết kế iPhone 11 Pro trở thành một phiên bản cao cấp hơn?