Apple không đề cập đến vấn đề bảo mật và quyền riêng tư trong sự kiện iPhone