Những tính năng ở iPhone 11 Apple đã lỡ hẹn trong lần ra mắt này?