Lý giải tại sao giá bán iPhone luôn cao hơn các hãng hãng smartphone khác