Chip U1 trên iPhone 11 – Tính năng mới nhất vừa được Apple nâng cấp